Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Въведение в урбанизма

Въведение в урбанизма
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Минчо Ненчев
Допълнителен език английски

Дисциплината въвежда студентите в теорията и практиката на урбаниста, като създава интерес и активно отношение към професията. Тя дава необходимите познания за обособяването на Урбанизма като самостоятелна дисциплина и естеството на градското и регионалното планиране. Създават се умния за извличане на подходяща информация от срещи, дискусии, текстове и от проучваната територия. Изгражда се разбиране относно социалните, икономическите и естетическите парадигми в урбанизма.