Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

История на урбанизма

История на урбанизма
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Допълнителен език френски

Лекционно-семинарният курс "История на урбанизма" запознава студентите с историята на градовете от древността до днес, както и за развитието на теоретичните и научни виждания и формирането на урбанизма като научна област. Изграждат се способности за самостоятелна тематична дискусия и анализ, както и начални възможности за графично представяне на професионална информация. Дисциплината формира у студентите познания за историческия контекст в градското планиране, стремеж към професионална приемственост при изграждане на градовете.