Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Анализ на градската среда

Анализ на градската среда
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател гл.ас. д-р Ангел Буров
Допълнителен език френски

Дисциплината има за цел да разкрие спецификата на анализа на градската среда, като се придобиват знания за елементите и процесите в урбанистичното пространство. Създава се критично отношение към ценностите и качествата на средата. Придобиват се умения за анализ на градската среда.