Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Дисциплини /

История на архитектурата

История на архитектурата

Дисциплината запознава студентите с основните периоди от историята на архитектурата, с характеристиките на отделните стилове и влиянието им върху градското развитие. Създават се умения за прочит на историята в градските форми и в градската среда. Развива се отношение към историческото наследство и свързаните с него урбанистични проблеми.