Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Градско планиране

Градско планиране
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател гл.ас. д-р арх. Виргиния Симеонова
Допълнителен език френски

Дисциплината развива в студентите усет и отношение към градските пространства и форми и композиционната същност на основните елементи в градската структура. Създават се умения за критичен анализ на градската среда и отношение към абстрактните характеристики на градските пространства, определящи взаимодействието между човек и околна среда. Придобиват се познания относно принципите в градоустройственото проектиране.

Конспекти

Конспект за изпит по "Градско планиране" - спец. Урбанизъм
Конспект за изпит по "Градско планиране" - спец. Урбанизъм

Учебни материали

ОБЩА ПЛАНОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
лекция, доц.арх.Й.Търсанков и ас.арх.М.Йовчева