Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Производствени територии

Производствени територии
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Виолета Комитова
Забележка (курсова работа 50% изпит 50%)

Въз основа на учебното съдържание на лекциите и упражненията студентите ще могат да решават следните проектантски задачи: 1. Да оразмеряват необходимата площ за различните типове производствени територии; 2. Да създават схеми за пространствена организация вътре в зоната чрез подходящо подзониране; 3. Да оразмеряват парцели за отделните предприятия в зоната.