Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Социална инфраструктура

Социална инфраструктура
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Валери Иванов
Забележка (курсова работа 50% изпит 50%)

Дисциплината запознава студентите със същността на икономическото понятие “социална инфраструктура”, с ролята и мястото и като елемент от териториалните системи в урбанизираните територии, с принципите при организиране на функциите на отделните подсистеми, формиращи социалната инфраструктура. Придобиват се познания за различните обществени сгради и комплекси и местоположението им в градските структури и извънградски територии. Създава се отношение към реалния образ и стойност на града и структурата му.