Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Урбанизъм и законодателство

Урбанизъм и законодателство
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател гл.ас. д-р Ирина Мутафчийска

Дисциплината запознава студентите с действащата нормативна уредба. Придобиват се познания относно нормативните документи по ТСУ и Градоустройство. Създават се умения за ползуване и прилагане на действуващата нормативна уредба в областта на ТСУ и отношение към процесите, свързани със земята и собствеността.