Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Социална политика

Социална политика
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. арх. Веселин Дончев

Дисциплината дава познания за водещите тенденции и сили в процесите на глобални социални промени и отражението им върху урбанистичното развитие. Придобиват се познания за социалните процеси като урбанистични фактори и се създава отношение към социокултурното многообразие. Създават се умения за прилагане на методи и техники при изследване на процесите на социални промени.