Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Жилищна политика

Жилищна политика
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Милена Нанова
Забележка (курсова работа 50% изпит 50%)

Дисциплината представя опита на Европейските страни в областта на жилищната политика. Изграждат се познания за връзките между жилищната политика и процесите на планиране и умения за разработване на политика и прилагането й. Формира се отношение към равнопоставеността при осигуряването на жилища.