Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Дисциплини /

Културно наследство

Културно наследство

Културно наследство запознава студентите с историческите и културни ценности на архитектурното и археологическо наследство в градската среда. Създават се умения за създаване на методи и техники за консервация, адаптация и смяна на функциите на архитектурните обекти.

Придобиват се познания за видовете исторически и културни ценности и се създава отношение към културната и историческата памет на градските пространства.

Фото галерия

  • Курсов проект: Стара София - район
  • Курсов проект: Стара София - район
  • Курсов проект: Стара София - район
  • Курсов проект: Стара София - район
  • Курсов проект: Стара София - район
  • Курсов проект: Стара София - район