Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Културно наследство

Културно наследство
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Забележка (курсова работа 50% изпит 50%)

Дисциплината запознава студентите с историческите и културни ценности на архитектурното и археологическо наследство в градската среда. Създават се умения за създаване на методи и техники за консервация, адаптация и смяна на функциите на архитектурните обекти. Придобиват се познания за видовете исторически и културни паметници и се създава отношение към културната и историческата памет на градските пространства.