Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Управление на проекти

Управление на проекти
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р Александър Цветков

Дисциплината запознава студентите с основите на управлението на проекти. Придобиват се познания и умения относно системния подход в управлението на проекти във всичките фази от жизнения им цикъл. Създава се отношение към спецификата на управлението на проекти и професионалистите в организацията, които отговарят за управлението на човешки ресурси.