Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Професионална етика

Професионална етика
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Валери Иванов

Дисциплината задълбочава познанията относно моралните ценности в професията. Придобиват се познания за етичните норми в съвременното общество и умения за определяне на моралните аспекти на проблемите и взаимоотношенията в урбанистичната практика. Създава се отношение към междуличностните и професионалните отношения с участниците в процеса на планиране.