Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Съвременна урбанистична практика

Съвременна урбанистична практика
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Елена Димитрова
Забележка (курсова работа 50% изпит 50%)

Дисциплината има за цел да запознае студентите с актуалните процеси и тенденции в съвременната урбанистична практика. Модулът предоставя форум на изявени специалисти от страната и чужбина,работещи в различни сфери на урбанистичната практика. Очакваните образователни резултати за свързани с получаване на знания за най-новите процеси в областта на пространственото планиране и развитие, умения за бърза професионална ориентация сред многообразието на урбанистичните проблеми и изграждане на отношение към ценностите и приоритетите на урбанистичната дейност в съвременния свят.

Фото галерия

  • На живо - връзката между теорията и практиката
  • На живо - взаимодействие