Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Дисциплини /

Автоматизация на инженерния труд

Автоматизация на инженерния труд
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Строителен факултет
Катедра Автоматизация на инженерния труд
Водещ преподавател доц. д-р инж. Гергана Моллова

Дисциплината запознава студентите с основите на компютърната графика и геометрично моделиране (базова теория, перспективи, трансформации, 2D и 2. 5D и 3D компютърна графика), компютърно моделиране с използване на AutoCAD. Студентите придобиват практически умения за работа с AutoCAD и връзките му с други програмни системи и приложения от пакета MS Office ( Excel, Access и др. ).

Учебни материалиПравила за заверка