Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Дисциплини /

Компютърни системи в строителството

Компютърни системи в строителството
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Строителен факултет
Катедра Автоматизация на инженерния труд
Водещ преподавател проф. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
Допълнителен език английски, немски

Дисциплината запознава студентите с основните програмни систeми за автоматизация на строителното проектиране и принципите за тяхното изграждане и функциониране. Студентите придобиват умения за работа на SAP 2000, STADYPS, осъществяват трансфер на данни между тях и AutoCAD, Excel и др. програмни системи и продукти масово използвани в проектантската практика у нас.

Учебни материали


Правила за заверка

Изисквания за заверка в катедра АИТ
проф. д-р арх. Стоянка Иванова