Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Дисциплини /

Програмиране и използване на изчислителните системи

Програмиране и използване на изчислителните системи
Специалност
Факултет Строителен факултет
Катедра Автоматизация на инженерния труд
Водещ преподавател доц. д-р инж. Владимир Яков
Допълнителен език английски, немски

Дисциплината запознава студентите с основните понятия в приложната информатика и принципите за работа с операционни системи, интерпретатори, компилатори и др. Изучават се принципите на структурното и обектно ориентираното програмиране. Получават се умения за програмиране на Visual Basic for Applications.

Конспекти

Конспект по ПИИС за ССС
проф. д-р арх. Стоянка Иванова

Учебни материали

Програма с матрица - VBA
доц. Стоянка ИвановаРъководство за упражнения по ПИИС (с VBA)
проф. д-р арх. Стоянка Иванова

График на упражненията по ПИИС за ССС
проф. д-р арх. Стоянка Иванова


Курсови задачи и заданияПравила за заверка

Изисквания за заверка в катедра АИТ
проф. д-р арх. Стоянка Иванова