Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Строителна механика - I част

Строителна механика - I част

Студентите получават знания по: кинематичен анализ на конструкции; определяне на разрезни усилия и линии на влияние в статически определими рамки и ферми; подвижни товари; методи за определяне на екстремни стойности на разрезни усилия и гранични диаграми; методи за определяне на преместванията в определими рамки. Получават и умения за решаване на статически неопределими конструкции по силовия метод (рамки, непрекъснати греди, ферми), както и върху използване на метода на граничното равновесие при статически определими системи и непрекъснати греди, а също така се запознават и с основни понятия и зависимости от теорията на тънките плочи.

Конспекти


Учебни материали


Правила за заверка


Други