Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Строителна механика - II част

Строителна механика - II част
Специалност
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителна механика
Водещ преподавател доц. д-р инж. Александър Таушанов

Студентите получават знания по: деформационен метод за решаване на рамки; някои основни въпроси на строителната динамика - динамични товари; свободни и принудени трептения на системи с една и с краен брой степени на свобода; модален анализ; сеизмични въздействия; определяне на сеизмичните сили чрез модален анализ, спектрален метод и според нормите за земетръс. Получават и умения върху приложението на теорията от втори ред за определяне на критични сили в греди и рамки и се запознават с някои методи за решаване на пространствени конструкции - резервоари и водни кули.

Конспекти

Конспект по Строителна механика
за спец. Управление в строителството - 2023 г.

Учебни материали


Правила за заверка


Други