Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Теория на еластичността, динамика и устойчивост

Теория на еластичността, динамика и устойчивост

Студентите получават знания по комплексен курс, в който са включени три раздела на строителната механика. Първият раздел - Приложна теория на еластичността (ПТЕ), е продължение на съпротивление на материалите и на строителната статика. В него се изучават напрегнатото и деформирано състояние на двумерни системи. Във втората част - Устойчивост на еластичните системи, се прилага теорията от ІІ ред за определяне на критичните товари на строителните конструкции. В третата част - Динамика на еластичните системи, се изучават методи за изследване на конструкциите вследствие на динамични товари.

Учебни материалиПравила за заверка


Други