Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Метод на граничното равновесие

Метод на граничното равновесие

Студентите получават знания по: основните положения на деформационната и инкрементална Теория на пластичността за двумерната и тримерна задача. Уравненията и зависимостите се формулират в тензорен запис. Разглежда се най-простият вариант на ТП - методът на граничното равновесие, който се прилага за равнинни рамки и плочи. Получават умения върху приложните методи за оценка на носимоспособността на равнинни рамки и непрекъснати греди с отчитане на физическата нелинейност чрез определяне на граничните товари и съответните механизми на разрушение с ползване на подходящ софтуер.

Правила за заверка