Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Метод на крайните елементи

Метод на крайните елементи

Студентите изучават основните уравнения на МКЕ; апроксимация на преместванията, деформациите и напреженията; еквивалентни възлови сили; матрици на коравината, на масите и вектор на свободните членове; уравнения за равновесие за цялата конструкция; моделиране на равнинни и пространствени рамки по МКЕ; използване на програмна система SAP-2000; изчислителни модели на рамки и хидротехнически съоръжения; сеизмични сили и изчисляването им.

Книги


Правила за заверка