Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Дисциплини /

Метални конструкции

Метални конструкции

Целта на дисциплината е да запознае студентите с теорията на конструктивното композиране и конструктивното оформяне на конструкциите от метал, както и с конструирането и оразмеряването на основните конструктивни части – греди, ферми, колони, напречни рамки и др. Отделено е също така значително внимание на конструкциите на производствените сгради, както и на обособени конструктивни части като подови конструкции, покривни конструкции, стенно ограждане и други, които влизат в състава на разнообразни конструктивни комплекси.

Публикации


Книги


Конспекти