Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини /

Икономика на хидромелиоративното строителство

Икономика на хидромелиоративното строителство

 Разглеждат се основните въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дава възможност да се определят техните основни икономически характеристики. Усвояват се основните методи за оценка на тяхната икономическа ефективност, както и за оценка на алтернативни проекти и степента на риска от тяхната реализация. Придобиват се умения по ценообразуването на строителното производство при специфичния начин на неговото осъществяване. Обръща се особено внимание на икономиката на строителната фирма.

Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните методи за оценка на тяхната икономическа ефективност, както и за оценка на алтернативни проекти и степента на риска от тяхната реализация. Дават се основите на ценообразуването на строителното производство и се разкрива специфичния начин на неговото осъществяване. Обръща се особено внимание на икономиката на строителната фирма.