Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини /

Организация и управление на строителството

Организация и управление на строителството

Разглеждат се основните въпроси, свързани с реализация на инвестиционните проекти: етапи, фази и участници в инвестиционния процес в строителството, процедури за обществени поръчки и договори за възлагане на проектиране и строителство, методи за организация на строителството, календарно планиране /линейни и мрежови графици/, организация на строителната площадка, системи за контрол на качеството на строително-монтажните работи, оперативно ръководство и контрол по време на строителството. На база на преподавания материал и курсовия проект студентите придобиват знания и умения за самостоятелно разработване на проекти.