Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини /

Организация на строителството

Организация на строителството
Специалност Архитектура
Факултет Строителен факултет
Катедра Организация и икономика на строителството
Водещ преподавател доц. д-р инж. Цветана Лалова

Материалът е структуриран в две части: - Организация на инвестиционния процес в строителството – същност, основни етапи, фази и съпътствуващите ги процедури; участници и организация на взаимоотношенията между тях; процедура за обществена поръчка (конкурси по проектиране и търгове в строителството); договори за възлагане на проектирането и на строителството; - Организация на строителното производство – проекти по Организация на строителството; норми за разход на ресурси; календарно планиране (линейни и мрежови графици); временно строителство на строителната площадка.