Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини /

Недвижима собственост

Недвижима собственост
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Строителен факултет
Катедра Организация и икономика на строителството
Водещ преподавател проф. д.ик.н. инж. Цвети Даковски

Студентите се запознават с основните технически и икономически характеристики на обектите на недвижимата собственост у нас и пазара им. Разглеждат се техните потребителски качества, като се обръща особено внимание на тяхното местоположение. Придобиват се умения по технологията на сделките с недвижимите имоти и задълженията на страните при тяхното реализиране. Придобиват се знания за основните методи за оценка на недвижими имоти и възможностите за използуването им в пазарни условия. Изучава се опита за възможностите за финансиране на сделките с недвижими имоти.