Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Дисциплини /

Приложна математика

Приложна математика
Специалност
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Математика
Водещ преподавател доц. д-р Ганчо Тачев

Разглеждат се числови и функционни редове с реални и комплексни членове и в частност степенни редове. Получени са развития в ред на Тейлър на елементарните функции. Получени са решения на частни диференциални уравнения чрез редове на Фурие. Дадени са елементи на приближеното смятане - апроксимация на функция, дискретизация на непрекъснати задачи, конструиране на итерационни схеми. Представени са сведения от теория на комплексните функции (непрекъснатост, производна, интеграл) и от теория на вероятностите.

Учебни материали