Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Жилищни сгради / Дисциплини

Дисциплини

Дипломен проект - кат. Жилищни сгради

Тук ще намерите данни и материали свързани с дипломния проект

Жилищни сгради
Специалност: Архитектура
Целта на курса е да въведе студентите в теорията и съвременните тенденции в изграждането на жилищните сгради като ги постави в контекста на заобикалящата ги урбанизирана среда. Основният акцент е поставен върху необходимостта от формиране на екологична и хуманна ...
Жилищни сгради - I преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Проектът предствлява детайлно проучване на различни форми за временно обитаване и отдих: хотели, студентски общежития, домове за възрастни хора, ваканционни селища и др. като израз на демографските промени и нарастващата мобилност на населението в съвременния свят. ...
Жилищни сгради - I проект
Специалност: Архитектура
Основна цел на първия проект е придобиване на практически умения за проектиране на еднофамилни жилищни сгради, самостоятелни или в група в крайградска среда с ниска интензивност на застрояване. Студентите придобиват умения за работа с нормативни документи, за отчитане ...
Жилищни сгради - II преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Детайлно проучване на различни форми за временно обитаване и отдих: студентски общежития, домове за възрастни хора, хотели, ваканционни селища, и др. като израз на демографските промени и нарастващата мобилност на населението в съвременния свят. Придобиват се ...
Жилищни сгради - II проект
Специалност: Архитектура
Проектът има за цел разработването на многофамилни жилищни сгради в урбанизирана среда с висока степен на плътност и интензивност на застрояване. Вниманието е насочено към изпълнение на различни социални поръчки и стандарти на обитаване. Студентите усъвършенстват ...
Жилищни сгради - работен проект
Специалност: Архитектура
Развива се разработеният през 9-ти семестър проект в работна фаза с фрагменти и детайли. Има за цел задълбочаване на техническите познания на студентите и прилагане на съвременни конструктивни и инсталационни решения в контекста на конкретната сграда, както и подготовка ...
Жилищни сгради - специализиран курс
Специалност: Архитектура
Специализираният курс има за цел по-детайлно запознаване с най-актуалните проблеми в изграждането на жилищната среда. В курса участват различни преподаватели от катедрата и гости. Той обхваща три модула. Първият модул запознава студентите с проблемите и тенденциите в ...