Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини

Дисциплини

Въведение в механиката на разрушението

Семестър: 2
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 4

Изследване на конструкции с ANSYS

Курс: IV, Семестър: 8, ЛЕТЕН
Форма на оценяване: текуща оценка
Форма на преподаване: лекции
Хорариум: 30 лекции
ECTS кредитни точки 2

Изследване на конструкции с ANSYS

Курс:IV,Семестър: 8, ЛЕТЕН
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: текуща оценка
Форма на преподаване: лекции
Хорариум: 30 лекции
Аудиторни часове: Самостоятелна подготовка: 30
ECTS кредитни точки 2

Компютърен анализ на конструкциите

Курс: V, Семестър: 9, ЗИМЕН
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: текуща оценка
Форма на преподаване: лекции
Хорариум: 30 лекции(Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 2

Компютърен анализ на конструкциите

Курс: V, Семестър: 9, ЗИМЕН
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: текуща оценка
Форма на преподаване: лекции
Хорариум: 30 лекции(Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 2

Метод на граничното равновесие

 Курс: 3, Семестър: 6/летен
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: текуща оценка
Форма на преподаване: лекции
Хорариум: 30 лекции (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 2

Метод на граничното равновесие

Курс: 3, Семестър: 6/летен
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: текуща оценка
Форма на преподаване: лекции
Хорариум: 30 лекции (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 2

Метод на крайните елементи

Курс: 3, Семестър: 6/летен
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: текуща оценка
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции +30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 4

Метод на крайните елементи

 Курс: 3, Семестър: 6/летен
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: текуща оценка
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции +30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 4

Метод на крайните елементи
Специалност:

  Съгласно утвърден учебен план от 2021 година:
• Вид на дисциплината – Факултативна
• Курс на обучение – 4 (четвърти)
• Семестър на обучение – VII, VIII (по избор на студентите седми или осми сем.)
• Пълен хорариум на аудиторните занятия: Лекции 30 часа / Упражнения 0 часа
• Сигнатура: FEMbFBH, ECTS кредити 2

Метод на крайните елементи
Специалност:

 Съгласно утвърден учебен план от 2021 година:
• Вид на дисциплината – Факултативна
• Курс на обучение – 4 (четвърти)
• Семестър на обучение – VII, VIII (по избор на студентите седми или осми сем.)
• Пълен хорариум на аудиторните занятия: Лекции 30 часа / Упражнения 0 часа
• Сигнатура: FEMbFBH, ECTS кредити 2

Метод на крайните елементи

 Съгласно утвърден учебен план от 2021 година:
• Вид на дисциплината – Факултативна
• Курс на обучение – 4 (четвърти)
• Семестър на обучение – VII, VIII (по избор на студентите седми или осми сем.)
• Пълен хорариум на аудиторните занятия: Лекции 30 часа / Упражнения 0 часа
• Сигнатура: FEMbFBH, ECTS кредити 2

 

Метод на крайните елементи

 Семестър: 1
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 5

Метод на крайните елементи
Студентите изучават основните уравнения на МКЕ; апроксимация на преместванията, деформациите и напреженията; еквивалентни възлови сили; матрици на коравината, на масите и вектор на свободните членове; уравнения за равновесие за цялата конструкция; моделиране на ...
Метод на крайните елементи
Студентите изучават основните уравнения на МКЕ; апроксимация на преместванията, деформациите и напреженията; еквивалентни възлови сили; матрици на коравината, на масите и вектор на свободните членове; уравнения за равновесие за цялата конструкция; моделиране на ...
Метод на крайните елементи
Студентите изучават основните уравнения на МКЕ; апроксимация на преместванията, деформациите и напреженията; еквивалентни възлови сили; матрици на коравината, на масите и вектор на свободните членове; уравнения за равновесие за цялата конструкция; моделиране на ...
Метод на крайните елементи - основен и приложен курс
Предлаганият курс е предназначен за студенти, обучаващи се по програма за получаване на степен Магистър (“Конструктивно инженерство”). Целта на курса е да даде систематизирани познания в областта на теорията на метода на крайните елементи, които надграждат ...
Метод на крайните елементи - приложен курс

Семестър: 1
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 15 лекции + 60 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 5

Приложна теория на пластичността

 Семестър: 1
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 5

Строителна динамика

Семестър: 1, Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 45 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 5

Строителна динамика и сеизмичен анализ

Курс: IV, Семестър: 7, ЗИМЕН
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 45 лекции + 45 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 6

Строителна динамика и сеизмичен анализ

 Курс: IV, Семестър: 7, ЗИМЕН Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 45 лекции + 45 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 6

Строителна динамика и устойчивост
Съвременните строителни конструкции е необходимо да бъдат прецизно изследвани по отношение на обща и местна загуба на устойчивост. За целта трябва да се вземат предвид геометрическата и физическата нелинейност. Инженерните съоръжения са подложени на ...
Строителна механика
Специалност: Архитектура

Курс: I, Семестър:2
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 45 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)

Самоподготовка 75 часа.
ECTS кредитни точки 5

Строителна механика

Курс: I, Семестър: ІІ (ЛЕТЕН)
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 45 лекции + 45 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 6

Строителна механика - I част
Специалност:

 Съгласно утвърден учебен план от 2021г.:
• Вид на дисциплината – Задължителна
• Курс на обучение – 3 (трети)
• Семестър на обучение – V (пети)
• Пълен хорариум на аудиторните занятия
- Лекции 45 часа
- Упражнения 30 часа

 

Завършване на дисциплината:
• Изпит – V (пети) семестър
Форма на аудиторните занятия: лекции 45 + упражнения 30
ECTS кредити 5

Строителна механика - I част
Специалност:

  Съгласно утвърден учебен план от 2021г.:
• Вид на дисциплината – Задължителна
• Курс на обучение – 3 (трети)
• Семестър на обучение – V (пети)
• Пълен хорариум на аудиторните занятия
- Лекции 45 часа
- Упражнения 30 часа

Завършване на дисциплината:
• Изпит – V (пети) семестър
Форма на аудиторните занятия: лекции 45 + упражнения 30
ECTS кредити 5

Строителна механика - I част

 Съгласно утвърден учебен план от 2021г.:
• Вид на дисциплината – Задължителна
• Курс на обучение – 3 (трети)
• Семестър на обучение – V (пети)
• Пълен хорариум на аудиторните занятия
- Лекции 45 часа
- Упражнения 30 часа
• Сигнатура: SM1bCBH

Завършване на дисциплината:
• Изпит – V (пети) семестър
Форма на аудиторните занятия: лекции 45 + упражнения 30
ECTS кредити 5

Строителна механика - II част
Специалност:

  Съгласно утвърден учебен план от 2021г.:
• Вид на дисциплината – Задължителна
• Курс на обучение – 3 (трети)
• Семестър на обучение – VI (шести)
• Пълен хорариум на аудиторните занятия
- Лекции 30 часа
- Упражнения 30 часа
• Сигнатура: SM2bCBH

Завършване на дисциплината:
• Изпит – VI (шести) семестър

Форма на аудиторните занятия: лекции 30 + упражнения 30
ECTS кредити 4

Строителна механика - II част
Специалност:

  Съгласно утвърден учебен план от 2021г.:
• Вид на дисциплината – Задължителна
• Курс на обучение – 3 (трети)
• Семестър на обучение – VI (шести)
• Пълен хорариум на аудиторните занятия
- Лекции 30 часа
- Упражнения 30 часа
• Сигнатура: SM2bCBH

Завършване на дисциплината:
• Изпит – VI (шести) семестър

Форма на аудиторните занятия: лекции 30 + упражнения 30
ECTS кредити 4

Строителна механика - II част

 Съгласно утвърден учебен план от 2021г.:
• Вид на дисциплината – Задължителна
• Курс на обучение – 3 (трети)
• Семестър на обучение – VI (шести)
• Пълен хорариум на аудиторните занятия
- Лекции 30 часа
- Упражнения 30 часа
• Сигнатура: SM2bCBH

Завършване на дисциплината:
• Изпит – VI (шести) семестър

Форма на аудиторните занятия: лекции 30 + упражнения 30
ECTS кредити 4

Строителна механика - | част

  Съгласно утвърден учебен план от 2021г.:
• Вид на дисциплината – Задължителна
• Курс на обучение – 3 (трети)
• Семестър на обучение – V (пети)
• Пълен хорариум на аудиторните занятия
- Лекции 45 часа
- Упражнения 30 часа
• Сигнатура: SM1bCBH

Завършване на дисциплината:
• Изпит – V (пети) семестър
Форма на аудиторните занятия: лекции 45 + упражнения 30
ECTS кредити 5

Строителна механика - || част

 Съгласно утвърден учебен план от 2021г.:
• Вид на дисциплината – Задължителна
• Курс на обучение – 3 (трети)
• Семестър на обучение – VI (шести)
• Пълен хорариум на аудиторните занятия
- Лекции 30 часа
- Упражнения 30 часа
• Сигнатура: SM2bCBH

Завършване на дисциплината:
• Изпит – VI (шести) семестър

Форма на аудиторните занятия: лекции 30 + упражнения 30
ECTS кредити 4

Строителна статика - I част

Курс: III, Семестър: 5, ЗИМЕН
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: Лекции 60, Упражнения 45
ECTS кредитни точки 7

Строителна статика - I част

Курс: III, Семестър: 5, ЗИМЕН
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 60 лекции + 45 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 7

Строителна статика - I част

Курс: III Семестър: 5, ЗИМЕН
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 45 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 5

Строителна статика - II част

Курс: 3 Семестър: 6/летен Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции +45 упражнения(Аудиторни часове)
Самостоятелна подготовка: 75
ECTS кредитни точки 5

Строителна статика - II част

Курс: 3 Семестър: 6/летен
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции +45 упражнения(Аудиторни часове)
Самостоятелна подготовка: 75
ECTS кредитни точки 5

Строителна статика - II част

Курс: III, Семестър: 6, ЛЕТЕН
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 45 лекции +30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 5

Теория на еластичността и пластичността

Курс: III Семестър: 6, ЛЕТЕН
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 4

Теория на еластичността и пластичността

Курс: III Семестър: 6, ЛЕТЕН
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 4

Теория на еластичността, динамика и устойчивост

 Курс: IV, Семестър:7, ЗИМЕН
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 4

Устойчивост на конструкциите

Семестър: 1
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 5

Устойчивост на строителните конструкции

 Курс: 4, Семестър: 7/зимен
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции 30 + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 4

Устойчивост на строителните конструкции

Курс: 4, Семестър: 7/зимен
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции 30 + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 4

Устойчивост на строителните конструкции

This course is currently unavailable.
Този курс в момента е част от курса по "Теория на еластичността, динамика и устойчивост"
This course is currently part of the "Theory of Elasticity, Dynamics and Stability" course.

Учебна практика по моделиране и изчисление на мостови конструкции

Курс: III,Семестър: 6, ЛЕТЕН
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: събеседване
Форма на преподаване: практическо
Практическа подготовка:30
ECTS кредитни точки 1

Учебна практика по строителна статика

 Курс: III, Семестър: 6, ЛЕТЕН
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: събеседване
Форма на преподаване: практическо
Практическа подготовка 30
ECTS кредитни точки 1