Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Интериор и дизайн за архитектурата / Дисциплини /

Производствена технология на изделията

Производствена технология на изделията

Разглеждат се основите на конструирането и технологията на мебелите, които включват: класификация, съставни части и комплектуване на мебелите, видове мебелни продукти, дървесни и недървесни материали и полуфабрикати за мебелите, основни видове съединения на конструктивните елементи на мебелите, конструиране на детайли, мебелни рамки и мебелни плочи, основни конструктивни решения при корпусните мебели, основни етапи на технологичния процес при производството на мебели, разкрояване на материалите и полуфабрикатите, първична обработка и профилиране на детайлите, първична и вторична обработка на мебелни плочи, декоративно-защитни покрития и технология за формуването им.