Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Административно обслужване в строителството

Административно обслужване в строителството
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Приложна геодезия
Водещ преподавател гл.ас. инж. Евгени Кръстанов

Курсът на обучение има за цел да запознае студентите с реда, условията и правното основание на административно-техническите услуги, извършвани от техническите служби в страната. След завършване на учебния курс студентите ще притежават необходимите знания и умения за работа като експерти в общинската и държавна администрация и като специалисти в частния сектор по администриране на инвестиционното проектиране и строителството.