Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Дисциплини /

Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката

Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Математика
Водещ преподавател проф. д.м.н. Тодор Гичев

Изучават се елементи от теорията на устойчивостта на Ляпунов за обикновени диференциални уравнения (ОДУ): обикновена, асимптотична и експоненциална устойчивост, орбитална устойчивост, атрактори и хаос, устойчивост на линейни ОДУ. Разгледани са някои приложения на теория на устойчивостта в механиката на частици и твърди тела.