Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Гари, гарови съоръжения и ж.п. експлоатация

Гари, гарови съоръжения и ж.п. експлоатация
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател гл.ас. инж. Дарина Нитова

В дисциплината се дават познания относно основните принципи, методи и действащи норми при проектирането на нови и реконструкцията на съществуващи железопътни гари. Последователно се разглеждат необходимите устройства в отделните видове гари - междинни, участъкови, разпределителни, пътнически, товарни, пристанищни, промишлени и железопътни възли. Студентите се запознават с основните принципи на експлоатационната работа в железниците и устройствата на осигурителните уредби, обезпечаващи безопасността на движението на влаковете.

Учебни материалиПравила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща