Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Горно строене и поддържане на железния път

Горно строене и поддържане на железния път
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Златка Денчева

Това е основна профилираща дисциплина за студентите от специалност "Транспортно строителство" - специализация "Железопътно строителство". С нея се формират у студентите съвременни научни знания за взаимодействието между железния път и подвижния състав, както и за произтичащите от него изисквания - свързани с безопасното движение на влаковете. Основните въпроси, разглеждани в лекционния курс и упражненията, засягат конструкцията на горното строене на железния път и нейните елементи, силовите въздействия върху тях, геометрията на релсовите нишки в план и профил, напрегнатото и деформирано състояние на железния път, неговото поддържане и ремонти.

Учебни материалиПравила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща