Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Железници (общ курс)

Железници (общ курс)
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Златка Денчева

Дисциплината обхваща лекционен курс и упражнения за студентите от специалност "Транспортно строителство", специализация "Строителство на транспортни съоръжения". Курсът обхваща материя, която дава знания по проектиране и строителство на нормалните жп линии и специални железници, включително и съоръжения от мостови тип по тях (надлези, подлези), както и прелези - съответно при пресичане на различни нива и на едно ниво. В часовете за упражнения студентите разработват идеен проект за жп линия в два варианта и проект за малка жп гара.

Учебни материали


Курсови задачи и задания

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(121-140)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща