Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Пътища и железници

Пътища и железници
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Ягода Тодорова

Дисциплината дава на студентите основни знания за: - проектиране и строителство на автомобилни и железни пътища; - основните трасировъчни елементи на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; - строителство на основните елементи на пътя: настилки, окопи, откоси ; - проектиране на основните елементи на железопътните трасета в план, надлъжен и напречни профили; - основните елементи на железния път (горно и долно строене) и прилежащите му съоръжения.

Конспекти

Пътища и железници
проф. С. Тодоров, доц. Яг. Тодорова

Учебни материалиКурсови задачи и задания

Геодезия - Задания 2022
Карти със задания

Геодезия - Задания 2023
Карти със задания

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща