Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Специални железници

Специални железници
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Стойо Тодоров

Курсът по "Специални железници" е комплексна дисциплина, която дава знания на студентите по проектиране, строителство и експлоатация на: товарни и пътнически въжени линии и ски влекове; монорелсови и зъбчати железници; железници на магнитна възглавница; градски релсов транспорт - трамваи и метрополитени. Тези знания се натрупват, чрез изучаване на: проектирането им в план и надлъжен профил; съчетанието им с другите видове транспорт в единна транспортна система; основните технологии за строителството им. След завършване студентът може самостоятелно да проектира въжени линии, ски влекове, трамвайни линии, метрополитени и други специални железници.

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща