Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Железопътно строителство

Железопътно строителство
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Златка Денчева

Дисциплината има за цел да допълни и повиши общите им познания и техническа култура с най-важното от областта на железопътната наука и практика. Тя дава знания относно стопанското значение, устройството, проектирането, строителството и експлоатацията на железопътните линии и жп транспорт. Разглеждат се основни принципни въпроси от : устройството на жп линии в план и надлъжен профил; геометрия на релсовите нишки; някои елементи от теглителните изчисления; конструирането на горното и долното строене на железния път; видовете изкуствени съоръжения по жп трасетата; мястото на железопътния транспорт в системата на промишления транспорт.

Конспекти


Учебни материали

Курсови задачи и задания


Общ курс по ЖС - Задания ССС №(001-016)
Задания по ЖС за ССС 1 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(017-036)
Задания по ЖС за ССС 2 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(037-047)
Задания по ЖС за ССС 3 - 2022
Общ курс по ЖС - Задания ССС №(103-122)
Задания по ЖС за ССС 7 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(123-145)
Задания по ЖС за ССС 8 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(200-215) AOE
Задания по ЖС за ССС AOE - 2022


Правила за заверка

Информация за дистанционно обучение за ССС
Информация за провеждане на обучението и материали за изготвяне на проекта по ЖС

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща