Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Строителство на пътища

Строителство на пътища
Специалност
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Донка Гутева

След завършване курса на обучение студентът придобива умения да: проектира и ръководи строителството на пътища и отводнителните съоръжения по тях, конструира, оразмерява и контролира изпълнението на пътните настилки.

Конспекти

Строителство на пътища
Конспект по дисциплината "Строителство на пътища"

Информация