Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Улици

Улици
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Донка Гутева

След завършване на лекционния курс студентът придобива умения да ползва съществуващата нормативна база относно градоустройствените проблеми, да проектира улици и изготвя проекти за реконструкция на съществуваща улична мрежа. Придобиват се знания относно основните принципи за разполагане на техническата инфраструктура и решаване на проблемите относно отводняване на уличното платно и изграждане на дренажната му система.

Информация