Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Организация и безопасност на пътното движение

Организация и безопасност на пътното движение
Специалност
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Румен Миланов

Изучаваната дисциплина дава възможност на студентите след завършване на лекционния курс да прилагат принципите на организацията и управлението на пътното движение при проектиране и експлоатация на пътните обекти; да изследват аварийността и отчитат влиянието на пътните комуникации върху пътно-транспортните произшествия; да планират мероприятията и средствата за подобряване на безопасността на движение.

Конспекти


Информация