Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Съвременни технологии в транспортното строителство

Съвременни технологии в транспортното строителство
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р Николай Михайлов

След завършване на курса на обучение студентът придобива умения да прилага технологии, които имат реално приложение в пътното строителство; да управлява основните групи от пътно-строителни работи - земни работи; производство на строителни материали - инертни материали, бетон, асфалтобетон, емулсии; да предлага алтернативни решения на различни видове работи, нови материали и технологии.

Информация