Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Проект по картография

Проект по картография
Специалност
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Петър Пенев

Цел на курса е да е дадат практически знания за проектиране на карти. Въпросите, свързани с избора и подготовка на общогеографска основа, проектиране на математическата основа, на съдържание и знакова система; разработването на принципите на генерализация и оформяне на картата; изборът на технология за създаване и издаване на картата се разглеждат от конкретната им приложна страна. Предвижда се проектирането да става в среда на AutoCAD Map, а подготовката за печат - с графичния софтуер CorelDraw.

Учебни материали