Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Проект фотограметрия и дистанционни методи

Проект фотограметрия и дистанционни методи
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Борислав Маринов

Проектът по "Фотограметрия и Дистанционни методи" запознава студентите с цялостния технологичен процес при изработване на завършен проект в областите близкообхватна, въздушна фотограметрия и дистанционните изследвания. Решаваните задачи са свързани с анализ на параметрите на крайния продукт, поражданите изискванията към входните данни (използвани изображения, условия на заснемане), последователността на обработка и оценката на получаваните резултати. Прилагат се и се обогатяват познанията от областите на обработка и анализ на изображения, фотограметрия, дистанционни изследвания.

Учебни материали