Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Поддържане и реконструкция на мостове

Поддържане и реконструкция на мостове
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател проф. д-р инж. Енчо Дулевски

Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават поддръжката, състоянието и особеностите по ремонта на пътните и железопътни стоманобетонни и стоманени мостове в България. Ще са придобили основни познания по реконструкция и усилване на съществуващи стоманени и стоманобетонни мостове.