Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Стоманени мостове – I част

Стоманени мостове – I част
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател проф. д-р инж. Енчо Дулевски
Допълнителен език Английски

Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават функциите на главните части на връхната мостова конструкция. Ще познават пътните конструкции на мостовете, тяхното изчисление и конструктивно детайлиране. Ще имат представа от видовете пътни настилки върху пътните мостове и начините за прокарване на релсовия път при железопътните. Ще познават функцията, изчислението и конструирането на връзките на нивото на пътното платно, както и на всички други връзки необходими за пространствената устойчивост на конструкцията. Ще познават конструкцията и изчислението на опорните устройства и на дилатационните фуги.

Учебни материали