Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Комбинирани мостове

Комбинирани мостове
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател проф. д-р инж. Енчо Дулевски
Допълнителен език английски

Положилите успешно изпит по дисциплината ще могат да проектират различни комбинирани стомано-стоманобетонни елементи: плочи с гладка и профилирана ламарина, натиснати елементи, плочи с вбетонирани профили, пълностенни и прътови греди с монолитни или сглобяеми плочи. Ще познават различни начини за осъществяване на връзката между стоманената и стоманобетонната част на гредите при монолитни и сглобяеми плочи. Ще знаят влиянието на дълготрайните процеси в бетона върху поведението на комбиниран елемент, както и влиянието на умората върху работата на съединителните средства. Ще могат да прилагат различни строителни технологии при изграждането на комбинирани мостови конструкции.

Книги


Комбинирани мостове – 2015 г. – Част I-ва
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски

Комбинирани мостове – 2015 г. – Част II-ра
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски

Комбинирани мостове – 2015 г. – Част III-та
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски

Комбинирани мостове – 2015 г. – Част IV-та
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски

Комбинирани мостове – 2015 г. – Част V-та
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски