Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Антисеизмично осигуряване на транспортни съоръжения

Антисеизмично осигуряване на транспортни съоръжения
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател проф. д-р инж. Костадин Топуров

Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават основните изисквания на проблемите на сеизмичното осигуряване на строителните конструкции изобщо. Също така ще са запознати с основните специфични изисквания за сеизмичното осигуряване на мостовите конструкции. Ще познават и проблемите на съществуващите мостове в България и възможните начини за усилване по отношение на земетръсните въздействия.

Книги